قطره ای از دریای فضائل حضرت امیرالمومنین علیه السلام
52 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                                             به نام او (جل و علا)

قطره ای از دریای فضائل امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب  (علیه أفضل صلوات المصلین )

1. پیامبر اکرم (ص) :" خداوند برای برادرم علی فضیلت هایی را قرار داده که از زیادی ، قابل شمارش نیست ؛ هرکس فضیلتی از فضائل او را ـ در حالی که اقرار به آن دارد ـ بگوید ، خداوند گناهان دور و نزدیکش را می بخشد و هر کس فضیلتی از فضائل او را بنویسد ، تا وقتی که آن نوشته باقی باشد، فرشتگان پیوسته برای آن فرد طلب آمرزش می کنند و هر کس فضیلتی از فضائل او را بشنود ، خداوند گناهانی را که آن فرد با گوش مرتکب شده می بخشد و هر کس به فضیلتی از فضائل نوشته شده او نگاه کند ، خداوند گناهانی را که آن فرد با چشم انجام داده می بخشد ." (قندوزی حنفی / ینابیع المودة /121)

2. پیامبر اکرم (ص) :" ای علی ! اگر گروهی از امت من درباره تو، سخنان نصارا در حق عیسی بن مریم را نمی گفتند ، درباره مقام تو سخنی را می گفتم که بر هیچ فرد و گروهی عبور نمی کردی مگر آن که خاک زیر پایت را برای تبرک برمی داشتند و از  اضافه قطره های آب وضویت طلب شفاء می کردند ؛ اما همین فضیلت برای تو بس که تو از من هستی و من از تو هستم ."(مناقب خوارزمی/باب 13)

3. پیامبر اکرم (ص) :" دوست داشتن علی ، ایمان است و بغض و دشمنی با او کفر ." (ینابیع المودة /55)

4. پیامبر اکرم (ص) : "هیچ کس نمیتواند از پل صراط عبورکند مگر کسی که علی برای او مجوّز عبور بنویسد ."(مناقب خوارزمی /222)

5. پیامبر اکرم (ص) : "علی بهترین مردم است ، هر کس در (حقانیت) او شک کند ، کافر است ." (بحار الانوار /40/77)

6. پیامبر اکرم (ص) : "اگر آسمان های هفتگانه و زمین های هفت طبقه را در کفه ترازویی بگذارند و سپس ایمان علی را در کفه دیگر ترازو بگذارند ، به یقین ، ایمان علی بن ابی طالب سنگین تر خواهد بود ." (الغدیر /2/299)

7. پیامبر اکرم (ص) : "ای علی اگر بنده ای خداوند عزوجل را به اندازه عمر نوح ، عبادت کند و به اندازه کوه احد ، طلا در راه خدا انفاق کند و عمرش طولانی شود به اندازه ای که هزار حج با پای پیاده به جای آورد ، سپس بین صفا و مروه ، مظلومانه کشته شود ولی دوستی و ولایت تو را نداشته باشد بوی بهشت به مشامش نمی رسد و داخل آن نمی شود ." (مناقب خوارزمی /28)

8. پیامبر اکرم (ص) : " هر کس می خواهد نظر کند به هیبت اسرافیل و رتبه و جایگاه میکائیل و جلالت جبرائیل و علم آدم و خشیت نوح و مقام خلیل بودن ابراهیم و حُزن یعقوب و زیبایی یوسف و مناجات موسی و صبر ایوب و زهد یحیی و عبادت عیسی و تقوای یونس و حَسَب و اخلاق محمد ، پس به علی نظر کند زیرا در او نَود خصلت از خصلتهای پیامبران است که خداوند آن نَود خصلت را تنها در وجود علی جمع کرده و در وجود شخص دیگری جمع نکرده است ." (ینابیع المودة /2/باب 56)

9. پیامبر اکرم (ص) : "اگر همه درختانِ عالم تبدیل به قلم شوند و تمام دریاها ، مرکّب شوند و جنیان حسابگر و همه انسانها نویسنده شوند ، نمی توانند فضائل علی بن ابی طالب را شمارش کنند ." (بحارالانوار /28/197)

10. پیامبر اکرم (ص) : "اگر مردم همگی بر حبّ علی بن ابی طالب اجتماع می کردند ، خداوند آتش را خلق نمی کرد." (بحار /39/248)

11.  پیامبر اکرم (ص) : "مَثَل علی در این امّت ، مَثَل کعبه است ، نگاه به او عبادت و چرخیدن به دور او واجب است ."(بحار /40/43)

12. پیامبر اکرم (ص) :" هر کس از علی جدا شود از من جدا شده و هر کس از من جدا شده باشد از خدا جدا شده است ." (بحار /38/30)

13. امام علی (ع) : "قسم به خدایی که آسمان را بدون ستون برافراشت ، اگر یکی از فرشتگان بخواهد از محلش به مقدار یک نفس کشیدن جا به جا شود ، حق ندارد مگر من به او اجازه دهم و همین گونه است حال فرزندان من حسن و حسین و نُه فرزند حسین ، که نُهمین آنها قائم آنان است ."(بحار الانوار /27/36)

14. پیامبر اکرم (ص) :" ای علی ! هر کس تو را دوست بدارد ، در روز قیامت ، هم درجه انبیاء خواهد بود و هر کس در حال بغض و دشمنی به تو بمیرد ، اهمیتی ندارد که یهودی از دنیا رود یا مسیحی ." (ینابیع المودة /76)

15. پیامبر اکرم (ص) : "حکمت به دَه قسمت تقسیم شد ، نُه جزء آن به علی داده شد و یک جزء به مردم ." (فرائد السمطین /1/94)

بهرام نسب 09352478026